StarterKit Mono

De kit mono bestaat uit een 2-wire webserver met voeding en een 2-wire energycounter met 4 bijhorende stroomspoelen.
Met deze 2 modules heb je in totaal 8 ingangen voor het meten en registeren van energieverbruiken. We leggen de mogelijkheden uit aan de hand van een voorbeeld.

Stap 1: Installatie

We veronderstellen een woning met mono fase 40 Ampère aansluiting en een verwarming op gas.
In deze woning meten we:

  • Total Water: puls-ingang 6, waarbij 1 m³ Water= 1000 pulsen (zie FAQ meten water)
  • Total Gas: puls-ingang 5, waarbij 1m³Gas= 500 puls (zie FAQ meten gas)
  • Total ElektricitY: Stroomspoel 1 gaat over de toevoer Fasegeleider (Tot maximum 40 A)*

De resterende 3 stroomspoelen plaatsen we best over de grote verbruikers (diepvries, airco, …) of we nemen meerdere geleiders samen in 1 spoel (verlichting bv.)
*Bij grotere aansluiting >40A of bij een 3-fasig net kan Totaal elektriciteit via een EMM-module of via ingang 8 (P1 poort slimme meter) worden uitgelezen. Bij 3 fase voeding voegt men beter 2 extra EC.441 modules toe voor het meten van deel-verbruiken op iedere fase.

Stap 2: Configuratie

Van zodra de Webserver is aangesloten op je netwerk gebruik je de serverscanner software ( download van deze site …/Producten/software/…) om het IP adres van je webserver terug te vinden. Dit IP adres typ je in in de werkbalk van je browser (! In de browser Javascript inschakelen). Je logt in als administrator en gaat naar:

a. Configuratie/modules webpagina

Om de energycounter EC.441 toe te voegen aan je 2-wire systeem voer je het serienummer (bv. 08M12345) van de module in en drukt op nieuw.

Er verschijnt een tabel met 8 rijen, één rij voor iedere verbruiker die we kunnen meten.

  • KOLOM 2: naam van de verbruiker (bv. Water, Gas, Totaal Elek,)
  • KOLOM 4: Stroomspoel heeft fix de mode teller – kies voor teller bij gas en water (pulsteller)
  • KOLOM 5: Modbus adres, bij voorkeur kies je hetzelfde numer als  in KOLOM 3 (1…127)
  • KOLOM 6: Modbus sub adres 0 invullen
  • KOLOM 11: eenheid m³gas, kWh, m³ Water

Druk op “ZEND” om de module te programmeren.

b. Configuratie/ channels:

In channels kan je de lay-out van je homepagina aanpassen door de verbruikers te sorteren en in te delen in groepen.
In channels bepaal je ook welke verbruikers staan voor totalen, en doe je instellingen voor E-peil berekening.

Meer info vind je in de handleiding

Stap 3: Dag grafiek/ Maand grafiek

Deze webpagina toont alle real-time verbruiken (auto refresh knop op aan). Grafieken (Dag en maand) worden getoond van zodra je op de betreffende uitgangknop drukt.

Stap 4: Jaargrafiek/ Overzicht

De overzicht knop geeft in tabelvorm alle verbruikswaarden en energiekosten per maand van huidig en vorig jaar maar ook de EPC waarde van je woning, de top 10 verbruikers,….

Stap 5: Email notification

Bij de setup van modules kan je per verbruiker een grenswaarde gaan instellen. Wanneer dan een grenswaarde wordt overschreden ontvang je automatisch via email een bericht hiervan. Zo kan je grenswaarden voor verbruiken, dagverbruiken, temperaturen of aan/uit ingangssignaal en een aangepast bericht ontvangen wanneer de waarde overschreden wordt.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.