MiLo Home Energy Monitor

MiLo is een draadloze energiemonitor voor het meten en controleren van alle totaal-verbruiken en een aantal deel-verbruiken in iedere woning.

Een Milo systeem bestaat uit een centrale Milo datalogger-webserver welke via WiFi verbonden is met je huisnetwerk en welke draadloos via RF868MHz communiceert met o.a. energiepluggen.

Vanaf de webbrowser op iedere smartphone, tablet of PC surf je naar de website in de MiLo module om daar het systeem te configureren, de energieverbruiken en kosten te visualiseren en verbruikers aan of uit te schakelen.

Naast energiepluggen kan Milo ook worden gelinkt aan thermostaatpluggen, aan energiemeters met impuls-uitgang ( water, gas, elektra,…), via P1 poort aan de “slimme” meter van de netbeheerder, via de RF gateway aan Modbus energiemeters in de schakelkast, aan draadloze pulsentellers op batterijen, …

 

Gebruikersinterface

De MiLo webserver geeft  inzicht in de energiekost van alle gekoppelde verbruikers: gisteren, vorige maand…

Huishoudtoestellen gekoppeld op een energieplug of thermostaatplug kan je tevens vanop afstand bedienen of automatisch schakelen in een weekprogramma op tijd en/of temperatuur.

Voordeel aan een lokale webserver is dat er geen software of apps en ook geen bijkomende abonnementskosten voor Cloud of externe data opslag nodig zijn, alles draait lokaal op je eigen MiLo webserver. De Milo webpagina’s zijn bovendien “responsive”, de schermlay-out past zich automatisch aan naar jou mobiel toestel.

In de MiLo configuratie-webpagina wordt o.a. de signaal-ontvangststerkte van iedere plug “live” getoond terwijl het zendvermogen manueel kan worden aangepast, op deze wijze zijn alle omstandigheden optimaal in te stellen voor een perfect werkend RF systeem in iedere woning.

Systeemoverzicht

Afhankelijk of men al dan niet de rechtstreekse pulseningangen en de P1 poort op de MiLo module gebruikt, wordt Milo ofwel centraal, ofwel in de buurt van de tellers (elektra, water, gas) opgesteld. Via de USB aansluiting krijgt de module stroom.

In totaal kunnen tot 16 energiekanalen worden geregistreerd: De ingangen op de MiLo module ML.016 (pulseningangen en P1 poort), een aantal energiepluggen EP.10A en/of thermostaatpluggen TP.10A , Modbus energiemeters via de RF gateway module RG.016 (max 9 Modbus adressen), …

 


Functionaliteiten en kenmerken:

Verbruiken en energiekosten tonen:

Milo toont actuele verbruiken, verbruiksgrafieken en energiekosten van alle gekoppelde meters:

  • Dag-grafieken met een resolutie van 1 uur (tot 7 dagen terug)
  • Maand-grafieken met een resolutie van 1 dag met verbruik en kosten ( tot 12 maand terug)

Verbruikers online bedienen:

Energiepluggen kunnen vanop afstand of via weekklokken worden aan/uit geschakeld terwijl bij thermostaatpluggen de set-temperatuur manueel of via weekklok kan worden ingesteld.

Koppeling naar verschillende meters

  • De “slimme” energiemeter van de netbeheerder (Nederland, Vlaanderen) kan worden uitgelezen via de P1 poort op de Milo module of de P1 poort op de RG gateway module. Totaal elektrisch verbruik, injectie in het net en gasverbruik worden op die manier zichtbaar in MiLo grafieken.
  • Elektrische verbruiken in de zekeringenkast kan men draadloos meten met de energy counter module ECF.08  of met de RF gateway en de daarop gekoppelde Modbus energiemeters.  Zo kunnen zo het totaal elektrisch verbruik, de injectie in het net en ook grote deelverbruikers (warmtepomp, zonnepanelen, verlichting, … ) draadloos worden doorgegeven naar de centrale MiLo module.
  • Energiemeters met puls-uitgang kunnen dan weer worden geregistreerd via: de pulseningangen op de Milo module, de RF gatewaymodule of RF pulse counter module op batterijen.
  • Individuele huishoudtoestellen worden gemeten en geschakeld via energiepluggen.
  • Elektrische verwarmingstoestellen worden op tijd en temperatuur geschakeld en gemeten via de thermostaatpluggen.

FTP client server

Dagelijks kunnen gemeten verbruiken met een resolutie van 5’ worden opgeladen naar een remote FTP server. Deze functionaliteit kan nuttig zijn om een back-up van je data over meerdere jaren online te bewaren of om jou woning met die van anderen te kunnen vergelijken op open platforms zoals dat van EnergieID bijvoorbeeld.

Autoconfiguratie

De MiLo configuratie is beperkt tot het invoeren van de gebruikte serienummers met bijhorende naam van de gekoppelde verbruiker, nadien verloopt alles automatisch.

Bekabeling

Installatie en bekabeling is beperkt tot het koppelen van de pulsen ingangen en het aansluiten van een paar energiemeters op de draadloze gateway. Dit gebeurt in of naast de zekeringenkast, geen kap of slijpwerk en dus makkelijk toepasbaar in iedere woning, nieuw of bestaand!

Draadloze reikwijdte

Met de draadloze RF868MHz communicatie technologie worden mooie afstanden overbrugd. De reikwijdte hangt natuurlijk af van het aantal muren, afstand en ruwbouw materialen en de fysica, maar doordat we van iedere module de ontvangststerkte “live” tonen en doordat we het zendvermogen instelbaar hebben gemaakt ( binnen de wettelijke normen), kunnen we stellen toch dat praktisch iedere plug in de woning bereikbaar wordt.

Waarom MiLo

Eenvoudige te installeren, autoconfiguratie aan de hand van serienummers, , platform onafhankelijk en zonder software of cloud brengt  Milo alle energiekosten in kaart toont zo de kortste weg naar een energiezuiniger woning.

Marketing materiaal:

Een link naar de leaflet: 6 luik MiLo

In onderstaande YouTube krijg je een kort overzicht:

 

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.