Onze website www.-wire.net is vanaf nu beschikbaar in 3 taalversies: Nederlands, Frans en Engels. Ook de on-line documentatie proberen we beschikbaar te maken in deze 3 talen.
Om onze producten overal beschikbaar te krijgen is er nu ook een webshop. Mochten er ondanks toch nog onduidelijkheden of bemerkingen zijn over de website dan kan u ons deze altijd doorgeven