Met de LoWi3, MiLo, ReMI en MEMo3 datalogger-webservers heeft 2-Wire meerdere oplossingen om energieverbruiken in woningen en gebouwen op een eenvoudige en onafhankelijke manier heel gedetailleerd in kaart te brengen.

Plug&Play met LoWi3, wifi display van de digitale meter

De LoWi3 dongel registreert via de P1 poort alle digitale meterstanden ( import, export, gas, tarief).
Enkel nog de koppeling maken met het WiFi huisnetwerk en vanaf dan toont de voor geconfigureerde LoWi: actueel verbruik, verbruiksgrafieken en energiekosten via webbrowser op iedere smartphone, tablet of PC binnen het netwerk.
De optionele LeON usb stick komt in de leefruimte en deze toont via zijn RGB LED (ROOD=dagtarief; BLAUW=nachttarief, GROEN=SOLAR) het juiste moment om de vaatwasser of droogkast aan te zetten.

Met een extra MQTT licentie kan de LoWi3 worden uitgebreid met:

  • WiFi plug: Vanaf elke locatie mét WiFi ontvangst  toont de plug actueel vermogen en verbruik van het gekoppelde huishoudtoestel in het LoWi dashboard.
  • THEo:  Verbinden een WiFi netwerk en de lokale temperatuur en vochtigheid komen in je LoWi3 terecht.
  •  LoWi3, ReMI, MEM03: Een 2de monitor op een andere locatie en beiden kunnen hun logkanalen naar mekaar doorgeven. Handig om van thuis uit, het verbruik in een ander gebouw op te volgen en zelfs om ‘energie delen’ op die manier  mogelijk te maken.

 

 

Mobiel met MiLO, Wireless Home Energy monitor

MiLo monitort verbruiken uit de digitale meter via de P1 poort en met draadloos bereik over de ganse woning een aantal deel-verbruiken.

MiLo kan draadloos worden uitgebreid met:

  • Via de Gateway naar Modbus kan men draadloos verbinding maken met de P1 poort , 4 pulsen(tellen, tijd, temperatuur) en Modbus energiemeters.
  • De ECF (Energy Counter) module en deze heeft 4 pulsen ingangen en 4 stroomtangen voor het meten van 4 rechtstreekse verbruikers in een mono fase installatie.
  • De draadloze pulsteller op batterijen heeft dan weer 2 ingangen ( tellen, tijd, temperatuur)

MiLo is ideaal om in een residentiele omgeving meerdere verspreide meters te gaan monitoren.

 

Meten én schakelen met ReMI:

De alles-in-één ReMI module is een energiemonitor voor het monitoren en schakelen van verschillende verbruiken in elke woning.

ReMI is via WiFi verbonden is met het huisnetwerk en communiceert via P1, Modbus, puls of internet met een aantal verbruik-meters in de woning. De relaisuitgangen op de ReMI worden verbonden met het aan te sturen toestel.

Vanaf de webbrowser op iedere smartphone, tablet of PC surf je vervolgens naar de website in de ReMI module om daar het systeem te configureren, de energieverbruiken en kosten te visualiseren en gekoppelde verbruikers, manueel of automatisch via ‘If then else’ logica aan of uit te schakelen.

Naast de koppeling met de P1 poort van de digitale meter kan ReMI makkelijk worden uitgebreid:

  • Met extra Modbus meters, als je geen digitale meter hebt of als je deelverbruiken wil gaan meten
  • Via beide pulseningangen kan je externe meters met een SO aansluiting koppelen
  • Via MQTT kan je WiFi plug , THEo, of een tweede ReMI koppelen om een extra toestel te kunnen schakelen met de meetwaarden uit de eerste ReMI

Per ReMI module kan je tot 4 toestellen slim schakelen en dat op basis van tarief, weekklokken, verbruik, injectie,… Je volgt  ‘live’ de stijging van eigenverbruik aan zon-energie op vanaf je smartphone of tablet.

Verspreide meters met MEMo3

MEMo3 wordt gebruikt in woningen of gebouwen  waar men een groter aantal deel-verbruiken, in hogere resolutie, over langere periode of over grotere afstanden wil gaan meten. MEMo3 is  bedoeld voor publieke gebouwen, commerciële gebouwen, kantoren, woonzorgcentra, industrie…
In feite, overal waar men rekening houdt met energiekosten, leidt MEMo3 al gauw tot een beter inzicht in deel-verbruiken en geeft de mogelijkheid om die energiekosten te gaan verrekenen. MEMo3 leidt naar de juiste investeringen en altijd met aanzienlijke besparingen tot gevolg.

Installatie

MEMo3 is een combinatie van bekabelde en draadloze meters (LoRa) om zo iedere grootverbruiker in een gebouw te bereiken zonder al te ingrijpende bekabelingswerken. Belangrijk ook, een MEMo3 monitor installatie staat volledig los van, en naast, de bestaande technieken. Zo krijg men neutraal inzicht en hoeven goed functionerende systemen niet te worden aangepast, terwijl ze nu wel worden bewaakt.
Met de MEMo3 webserver  bepaal je zelf de regels voor het aansturen en/of bewaken van de grote verbruiken.

 

 

Exact met geijkte (MID)  Modbus meters

De 2-Wire energiemeters en gateway’s hebben alle een Modbus aansluiting. Op de gateways zitten dan puls en P1 ingangen waarop temperatuurvoelers, spanning sensors, digitale meter, impulsgevers voor bestaande gas en watermeters, … worden gekoppeld.
Al deze meters zijn alle met een minimum aan instellingen, al dan niet bedraad of draadloos, te koppelen aan de MEMo of ReMI server en beide loggers zorgen er voor dat men de gemeten waarden en de berekende kosten via live grafieken en historieken in de tijd kan gaan bekijken.

Installatie

De koppeling van energiemeters met ReMI en MEMo gebeurt via het Modbus protocol. Een uniek Modbus adres wordt ingevoerd in de meter en vervolgens in de webserver en zo zijn beide met mekaar verbonden, de rest: uitlezing, logging, visualisatie, bewaking, slimme aansturing verloopt gewoon vanzelf.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.