MEMo3 upgraden via de webserver

Je kan de firmware van MEMo3 upgraden op 2 manieren, nl.

 • Upgrade via het display, deze methode wordt uitgelegd in de MEMo3 video tutorials. Deze methode kan je gebruiken als je bv geen toegang hebt tot de webserver , of als je css of javascript om een of andere reden beschadigd zou zijn.
 • Upgrade via de webserver. Deze methode geniet de voorkeur omdat je hier beter zicht hebt op het proces ( versie, looptijd, ...). Hoe de upgrade gebeurt zie je in onderstaande video, de verschillende stappen:
Ga naar configuratie/settings Klik op de knop "Firmware versions"  om de beschikbare versie en de geïnstalleerde versie te bekijken. De versienummer is een omgekeerde datum v(YY-MM-DD-nr). De upgrade gebeurt in 2 stappen:
 • STAP 1: Druk op de knop "DOWNLOAD" om de firmware van de verschillende Modbus modules te downloaden en voorlopig op te slaan op de interne SD kaart. Later via de Channels kan men dan over Modbus module per module gaan upgraden waarbij deze opgeslagen firmware wordt ingeladen naar de betreffende Modbus module. Als er overal een GROEN VINKJE wordt getoond is deze stap gelukt. Indien niet gelukt dan IP instellingen testen en opnieuw proberen.
 • STAP 2: Pas als stap 1 is gelukt mag je pas de knop "INSTALL" drukken om de webserver zelf te gaan upgraden. Als de upgrade is afgelopen zal MEMO3 rebooten en wordt de webpagina opnieuw ingeladen.
Nog even samengevat in deze tutorial:   [one_half]
[/one_half] [one_half_last] x[/one_half_last]    

Delete logs in MEMo3

Soms wil men logs van 1 bepaalde dag of maand wissen wanneer we op dat kanaal een andere meter of andere configuratie hebben ingevoerd. Daglog wissen: Open configuratie van dat kanaal, en open de daggrafiek. Het adres zet je op 255. Je krijgt nu de melding: ‘ERASE DAY xx ?..’. Klik op ‘OK’. Het adres wordt automatisch na het wissen terug op zijn ingesteld adres gezet. Na sluiten en openen grafiek is deze dag gewist. [full_width] [/full_width] Wil je hetzelfde doen, maar ook in de maandgrafiek? Open dan de maandgrafiek, kies de gewenste maand, en zet het adres op 255. Het subadres bepaalt de gewenste dag van de gekozen maand. Klik ‘OK’ voor de uitvoering Volledige maand wissen: Het subadres eveneens op 255 zal de volledige maand wissen. [full_width] [/full_width]  

Email notificatie met MEMo3

Wens je dagelijks een controle van de werking van de WS.503, dan moet je de mailserver activeren. Maar ook met ‘logica’ kunnen ‘alerts’ ingesteld worden welke bij overschrijding van limieten voor verbruik of temperaturen een mail sturen. Als je een email account hebt bij een provider, kan je het adres invullen van de uitgaande mailserver (vb. uit.telenet.be) ,uw eigen mail-adres (Sender Address) en een password (Pass). De alerts kan je naar maximaal 2 mailadressen sturen. (Mail Address1 en Mail Address 2) Na verzenden instellingen wordt een testmail verstuurd naar het opgegeven mail adres1 (kan tot 5sec duren vooraleer bevestiging van de instellingen. – rood is fout in settings, groen = OK). Bij sommige providers komt deze mail in de SPAM terecht. Bij telenet geen probleem. De configuratie in MEMo3 ziet er bijvoorbeeld zo uit: [full_width] Met een proximus modem wordt dat dan:

 • Mail server: relay.proximus.be
 • Sender adres:  xxxxxx@proximus.be en Pass: mijn-paswoord-van-mijn-proximus-email
 • Receiver Mail address 1 yyyy@telenet.be en Mail address 2(Cc) zzzz@proximus.be
[/full_width]     Een voorbeeld van een dagelijkse email notificatie met de errorberichten: [full_width] [/full_width] Men kan ook via de logica email notificaties gaan uitsturen bij zelf in te stellen voorwaarden ( zie manual hoofdstuk Logica)      

Remote acces via de APP_HTML

Om van buiten het lokale netwerk toegang te krijgen tot een MEMo3 webserver kan men naast portforwarding ook gebruik maken van de APP_HTML. De html file (APP_MEMO3B.html)  kan men  als ZIP bestand downloaden van de MEMo3 product pagina en op de lokale schijf van je PC bewaren. Als je deze file aanklikt opent deze in de webbrowser. Je kan tot 4 MEMo3 webservers in deze applicatie invoeren om zo vanop afstand toegang te krijgen voor uitlezing of configuratie. In onderstaande tutorials tonen we de verschillende stappen:  

 1. - Ga naar MEMo3 webserver home pagina en stel daar Level3 (installateursniveau) in
 2. - Ga naar 'CONFIGURATIE/SETTINGS' naar de MQTT paragraaf en vul in:
  1. - MQTT Broker: mqtt.flespi.io
  2. - MQTT Token: mijn_token_met_exact_64 karakters_en_let_erop_om_geen_spaties_mee_te_kopieren
  3. - MQTT Password: APP_HTML
 3. - Druk op de TEST MQTT knop en als deze na een paar seconden groen kleurt is de koppeling met MQTT gemaakt. Alle aangemaakte logkanalen worden nu automatisch elke minuut gepubliceerd naar de MQTT broker. Ook kan men nu 'subscriben' op logkanalen van andere 2-WIRE webservers (LoWi3,ReMI, MEMo3) of 2-WIRE MQTT pluggen THEo, ...
 4. - Ga naar de Homegina waar elk aangemaakt kanaal opnieuw dient ge-saved om deze een eerste keer op te laden naar MQTT. Ook dien je minstens één kanaal even te verplaatsen met de knop 'SORT CHANNELS' en dan bevestigen met  'SAVE LAYOUT' knop.
 5. - Nu vanuit Windows verkenner  de file APP_MEMO3B.html aanklikken zodat deze opent in de webbrowser. Selecteer in het veld MAC  één van de 4 lege lijnen en druk op edit. Voer vervolgens een NAAM/ MAC adres in  en in het tweede veld de MQTT token gevolgd door ENTER en vanaf nu heb je toegang tot de geselecteerde webserver.
 6. - Als je een reeds ingevulde lijn wil wijzigen, selecteer dan die lijn , klik op EDIT en vervang de token door het woord "delete" gevolgd door ENTER en deze lijn wordt gewist waarna je een andere webserver kan invoeren.
 

SUBTOTALEN: calculate en generate

Klik je in de menu links op ‘SUBTOTALEN’. Onderstaand beeld komt nu te voorschijn. [two_third] Er zijn 2 functies op deze webpagina:

 • Met de ‘CALCULATE ‘ knop wordt tussen een START DATE en END DATE de tellerstanden getoond en dat samen met het gelogde verbruik.
 • Met de ‘GENERATE’ knop wordt een 5’ detail berekend van de START DATE en naar Excel geëxporteerd.
 
CALCULATE
Klik op het veld naast ‘START DATE’ en je ziet nu een kalender. Selecteer de begindatum voor de gewenste periode. Hetzelfde doe je voor de einddatum ‘END DATE’. (standaard staat deze op de huidige tijd). Let op: ‘END DATE’ moet een datum gisteren of ouder zijn.

NB. De periode van 1 dag in SUBTOTALEN is te klein, zeker als de startdag de dag van configuratie is.

[/two_third] [one_third_last] [/one_third_last]   [two_third] Klik nadien op de toets ‘CALCULATE’.
 • Het scherm zal nu alle tussentotalen tonen van de logkanalen. (logkanalen van CO2 of temperatuur worden niet opgenomen in deze tabel, enkel ‘verbruikers’)
 • De wachttijd voor de berekening kan variëren in functie van de periode en het aantal kanalen.(vb. Periode 9 maanden, met 20 kanalen kan ca 8 sec duren), gelieve het proces niet te onderbreken.
[/two_third] [one_third_last] [/one_third_last] [full_width] [/full_width] [full_width]
 • In de tabel staat eerst de meternaam, dan de meterstand van de begintijd (STARTVALUE), en dan meterstand van de eindtijd (ENDVALUE). De Meterstanden, ook af te lezen op het display van elke meter, en ook elke minuut af te lezen onder het betreffende CH nummer in MEMo3, worden iedere minuut via Modbus geregistreerd en tot 3 jaar op de interne SD kaart als waarde opgeslagen. SUBTOTALEN toont telkens de meterstand om 00.00 hr startdag en deze om 23.45 uur einddag. Deze meterstanden kan je dan exporteren naar Excel om daar zelf het verschil van deze beide meterstanden te nemen en dat is het exacte verbruik over de ingestelde periode wat men kan gebruiken voor afrekening van energiekosten.
 
 • DIFF en COST: elke uur wordt in MEMo3 een verschil meterstand (= uurverbruik ) en een kost per uur berekend volgens de ingegeven waarden bij de ‘SETTINGS’ en dat bedoeld voor weergave in de dag en maandgrafieken. In de DIFF en COST kolommen bij SUBTOTALEN zie je de optelsom van al deze uur-verbruiken en uur-kosten over de ingestelde periode EN deze zijn niet noodzakelijk gelijk aan het verschil van de weergegeven meterstanden:
  • Als de datalogger een uur-verbruik heeft gemist, of de webserver heeft een tijdje niet gewerkt, of voor een bepaalde dag is de eindteller > beginteller doordat bvb de Modbus-meter die dag werd vervangen, of doordat de spanning op een pulsteller werd onderbroken zodat deze op nul herbegint, of doordat je een nieuwe meter aanmaakt op een bestaande Modbusadres zonder deze eerst te wissen, dan wordt de beginteller voor die dag als nul aangenomen bij de berekening van de DIFF en COST voor die dag dan klopt de optelsom niet met het verschil van meterstanden, dus deze waarden zijn informatief en dus beter NIET gebruiken voor afrekening van kosten. Voor afrekening gebruik je de meterstanden van hierboven.

NB. Een pulsenteller op een RG.016, REL.44 module wordt op nul gezet als de spanning wordt onderbroken.

SEARCH: In het veld ‘Search’ kan je een gedeelte van een naam intypen en dan worden enkel de verbruikers getoond waarvan het zoekwoord in hun naam voorkomt. Bovenaan de tabel zijn er nu enkele ‘buttons’: hiermee kunnen we de getoonde tabel exporteren met de filenaam = ‘SUBTOTALS ENERGY jaar_maand-dag-uur-minuut’, en de extensie:
  • EXCEL: ‘.xlsx’
  • JSON: ‘.json’
  • CSV: ‘.csv’
  • PRINT: ‘.pdf’

NB. De export-keuzes ‘EXCEL’, ‘JSON’ worden niet ondersteund op vele tablets (zeker niet IPAD), volledige ondersteuning onder Microsoft-windows.

Belangrijk: ZORG ZELF VOOR BACKUP Alle geregistreerde data, dus ook meterstanden worden opgeslagen op een interne SD kaart. Als er iets mis loopt met deze SD kaart verliest men zowel de configuratie van het systeem als ook de gelogde meterstanden. In de setup pagina kan men een printout maken in Excel vorm van de configuratie, gelieve deze digitaal te bewaren. In SUBTOTALEN zou men minstens éénmaal per maand een export/outprint nemen van de meterstanden voor het geval er iets misloopt met de MEMo3. MEMo3 is enkel een (lowcost) hardware module, aan de MEMo3 module zijn geen gratis of betalende diensten  gekoppeld, er is ook geen back-up garantie voor de opgeslagen data.  
GENERATE
AMR DAG FILES LOKAAL EXPORTEREN NAAR EXCEL Met deze functie genereert men een Excel file van een bepaalde datum met daarin alle meetwaarden en tellerstanden met 5 minuten interval. [/full_width] [one_half] kies de dag met ‘START DATE’. (END DATE heeft nu geen functie) Druk op ‘GENERATE’. Na een 20-30 tal seconden zal het csv bestand klaar zijn om te openen in je download map (EXCEL). In deze csv file zitten dan alle meetwaarden van die dag met een interval van 5’ [/one_half] [one_half_last] [/one_half_last]        

Hoe lees je de MEMo grafieken op een 3 fase meter?

2-Wire heeft een aantal verschillende 3-fase meters ( EMM.630 reeks) ofwel met directe stroomdoorgang ofwel met stroomtangen. Deze 3-F meters zijn vooral bedoeld voor 3P4 of 3x380V+N aansluiting, maar kunnen ook worden ingesteld , aangesloten en gebruikt als 3x230V (3P3)*meter of als mono-fase meter (1P2). *Bij 3P3 configuratie worden stroom en vermogen van Fase 2 niet weergegeven in de grafieken.

 • Meetwaarden: Op het display van deze meters kan je een aantal meet-variabelen zoals spanning, stroom, vermogen, frequentie, powerfactor,.. per fase of als totaal over de drie fasen gaan aflezen.  Van die vele parameters registreert MEMo spanning, stroom, vermogen in KW, reactief vermogen in KVar, powerfactor  en dat voor elk van de 3 fasen. Deze meetwaarden blijven maximum 3 jaar bewaard op de MEMo3 interne SD met 1 minuut resolutie. Op de webserver dag-grafieken worden, per fase, met een instelbare resolutie spanning en stroom en vermogen getoond en zo komen we tot 3 grafieken per 3-fasemeter. (zie bitmap hieronder)
  • - Fase 1 (sub-adres 0): spanning tussen neuter en fase, stroom, vermogen
  • - Fase 2 (sub-adres 1): spanning tussen neuter en fase, stroom, vermogen
  • - Fase 3 (sub-adres 2): spanning tussen neuter en fase, stroom, vermogen
Het actueel vermogen van iedere fase wordt eveneens getoond bovenaan in de dichtgeklapte grafiek  
 • Meterstanden: Naast meet-variabelen zijn er ook  oplopende verbruik-tellers welke het totale verbruik ( actief en reactief)  over de 3 fasen registreert.  MEMo registreert iedere minuut de actieve verbruik meterstanden IMPORT en EXPORT(=injectie) uitgedrukt in kWh. Deze tellerstanden blijven tot 3 jaar bewaard op SD. Deze 2 meterstanden kan je aflezen op de meter-display of in de webserver (lichtgroene getallen) nadat je op auto-refresh hebt geduwd.
 • [full_width][/full_width] In de webserver grafieken tonen we niet deze meterstanden, maar wel telkens het één-uur-verschil tussen telkens twee opeenvolgende meterstanden en dat voor de 2 stroomrichtingen nl. het verbruik(IMPORT) over één uur in kWh, en de injectie (EXPORT) over één uur in kWh.
  • IMPORT uur-verbruiken over de 3 fasen wordt dan bij de grafiek van Fase 1 geplakt
  • EXPORT uur-verbruiken over de 3 fasen wordt dan bij de grafiek van Fase 2 geplakt
  • Bij Fase 3 zie je dus geen verbruiksgrafiek
Het dagverbruik (= tellerstand 00.00Hr - tellerstand 24.00H) en jaarverbruik (=Tellerstand 1 januari - tellerstand vandaag) wordt als waarde  getoond bovenaan in de dichtgeklapte grafiek In de maand-grafieken worden de dag-verbruiken samen met de energiekosten getoond. Bemerking:
 1. - MEMO leest telkens dezelfde Modbus registers uit, dus wanneer de energiemeter in 3P3 modus staat wordt het vermogen  en stroom van fase 2 als nul weergegeven. Dit betekent niet dat de meter fout meet enkel dat de registers stroom en vermogen verkeerd worden uitgelezen.
 2. - Als de meter omgekeerd is aangesloten dan is het vermogen negatief en dit wordt als vermogen=nul weergegeven in de webserver.
 3. - Bij calorimeters zijn de meetwaarden : vertrek-en retour temperatuur, debiet, vermogen en daarnaast de 2 tellerstanden  met verbruik heating en verbruik cooling. Eventueel kunnen 2 sanitaire watertellers worden gekoppeld waarvan dan debiet en waterverbruik worden gelogd en weergegeven in de grafieken.
 4. - Idem bij een mono-fase meter ( type EMM.120 of EMM.220) komt onder subadres '0' de IMPORT grafiek en onder subadres '1' , bij de 2de fase zogezegd, de EXPORT grafiek. Spanning , stroom, en vermogen staat dan onder subadres'0'.
  [full_width] Figuur. In onderstaande figuur is enkel daggrafiek Fase 1 opengeklapt. Op de curves zie je spanning, stroom, vermogen van fase 1 , de blauwe grafiek toont het uurverbruik over de 3 fasen samen, berekend als het één-uur-verschil tussen telkens twee opeenvolgende meterstanden uitgedrukt in kWh.
 • - De grafiek-header van fase 1 toont : actueel vermogen fase 1, dag-verbruik IMPORT  over de 3 fasen van middernacht tot nu, jaarverbruik IMPORT over de 3 fasen vanaf nieuwjaar tot nu.
 • - De grafiek-header van fase 2 toont : actueel vermogen fase 2, dag-verbruik EXPORT  over de 3 fasen van middernacht tot nu, jaarverbruik EXPORT over de 3 fasen vanaf nieuwjaar tot nu.
 • - De grafiek-header van fase 3 toont enkel actueel vermogen fase 3.
[/full_width]  

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.