Backup MEMo2: Hoe een image copy maken van de SD kaart in je MEMo2 webserver?

De MEMo2 webserver bewaart alle meetdata van zijn 64 logkanalen,  elk met 7 meetwaarden in 32 bit formaat en met een resolutie van 1 minuut gedurende 2 tot 3 jaar op zijn interne SD kaart. Ook de configuratie, firmware, css, java script, instellingen worden bewaard op dezelfde SD. Wanneer er een probleem zou zijn met de hardware van de MEMo2 webserver dan kan de SD kaart in een nieuwe MEMo2 worden gestopt en op die manier kan deze de werking van de vorige MEMo2 volledig overnemen met behoud van configuratie en meetwaarden. Om de levensduur van de SD kaart te verlengen en de toegang tot de data zeer snel te laten verlopen  heeft deze SD kaart een eigen indeling. Er wordt gewerkt met pointers om zo de ganse SD te benutten en niet telkens op dezelfde locatie te schrijven. Dat betekent echter dat de SD kopiëren via bvb de Windows verkenner NIET mogelijk is. Wat wel kan is een SD image copy maken van deze oude SD kaart naar een nieuwe SD kaart, daarvoor gebruik je dan een windows applicatie zoals   WIN32 DISK imager Werking:

 • 1. Haal de SD kaart uit de MEMO2 en stop ze in de PC.
 • 2. Installeer WIN32Diskimager
 • 3. Selecteer bij 'doelapparaat'  je SD kaart lezer.
 • 4. Selecteer bij Image/bestand een locatie met voldoende ruimte op je PC en voer daar zelf een filenaam in en voeg '.img' extensie toe
 • 5. Klik op lezen en de file op SD wordt gekopieerd naar het ***.img bestand op je PC 'tot lezen is gelukt' verschijnt. Kan zeker 30 tot 60 minuten duren!!
[one_third] [/one_third]
 1. 6. Stop de nieuwe SD kaart in je SD kaartlezer en druk op schrijven en de image wordt daarop geschreven.
 2. 7. Stop de nieuwe SD kaart in de webserver
 3. 8. Indien niet onmiddellijk de vertrouwde groene login verschijnt dan moet je mogelijks nog eens manueel upgraden ( Zie FAQ) met de switches op de MEMo2 Bemerking: met een nieuwe blanco SD kaart moet je sowieso de firmware manueel inladen via de drukknoppen op de MEMo2 ( zie manueel upgraden bij FAQ)
 
Conclusie:
Een uniek voordeel aan de MEMo2 webserver is dat de energiedata lokaal wordt bewaard dat in hoge resolutie gedurende 2 tot 3 jaar. Dezelfde data wordt ook lokaal verwerkt voor het maken van grafieken en aansturen van verbruikers. Je vermijdt op die manier de kost/licentie/abonnement voor dataopslag en de koppeling naar, en verwerking door een externe server of cloud applicatie. Nadeel is natuurlijk dat er GEEN backup ingeval bvb de SD kaart het zou begeven. De configuratie zou je nog kunnen printen naar een pdf file en bewaren op je PC. Maar als je een continue backup wil van je data dan dien je zelf het initiatief te nemen om via FTP client upload, data te sturen naar een aanbieder van een compatible Cloud applicatie net zoals men doet bij andere dataloggers. Daarvoor betaal je een zekere abonnement kost maar krijg je naast backup een aantal extra functionaliteiten.

Hoe lees je de MEMo grafieken op een 3 fase meter?

2-Wire heeft een aantal verschillende 3-fase meters ( EMM.630 reeks) ofwel met directe stroomdoorgang ofwel met stroomtangen. Deze 3-F meters zijn vooral bedoeld voor 3P4 of 3x380V+N aansluiting, maar kunnen ook worden gebruikt als 3x230V (3P3) meter of als mono-fase meter (1P2).

 • Meetwaarden: Op het display van deze meters kan je een aantal meet-variabelen zoals spanning, stroom, vermogen, frequentie, powerfactor,.. per fase of als totaal over de drie fasen gaan aflezen.  Van die vele parameters registreert MEMo spanning, stroom, vermogen in KW, reactief vermogen in KVar, powerfactor  en dat voor elk van de 3 fasen. Deze meetwaarden blijven maximum 3 jaar bewaard op SD met 1 minuut resolutie. Op de webserver dag-grafieken worden, per fase, met een instelbare resolutie spanning en stroom en vermogen getoond en zo komen we tot 3 grafieken per 3-fasemeter. (zie bitmap hieronder)
  • - Fase 1 (sub-adres 0): spanning tussen neuter en fase, stroom, vermogen
  • - Fase 2 (sub-adres 1): spanning tussen neuter en fase, stroom, vermogen
  • - Fase 3 (sub-adres 2): spanning tussen neuter en fase, stroom, vermogen
Het actueel vermogen van iedere fase wordt eveneens getoond bovenaan in de dichtgeklapte grafiek  
 • Meterstanden: Naast meet-variabelen zijn er ook  oplopende verbruik-tellers welke het totale verbruik ( actief en reactief)  over de 3 fasen registreert.  MEMo registreert iedere minuut de actieve verbruik meterstanden IMPORT en EXPORT(=injectie) uitgedrukt in kWh. Deze tellerstanden blijven tot 3 jaar bewaard op SD. Deze 2 meterstanden kan je aflezen op de meter-display of in de webserver (lichtgroene getallen) nadat je op auto-refresh hebt geduwd.
 • [full_width][/full_width] In de webserver grafieken tonen we niet deze meterstanden, maar wel telkens het één-uur-verschil tussen telkens twee opeenvolgende meterstanden en dat voor de 2 stroomrichtingen nl. het verbruik(IMPORT) over één uur in kWh, en de injectie (EXPORT) over één uur in kWh.
  • IMPORT uur-verbruiken over de 3 fasen wordt dan bij de grafiek van Fase 1 geplakt
  • EXPORT uur-verbruiken over de 3 fasen wordt dan bij de grafiek van Fase 2 geplakt
  • Bij Fase 3 zie je dus geen verbruiksgrafiek
Het dagverbruik (= tellerstand 00.00Hr - tellerstand 24.00H) en jaarverbruik (=Tellerstand 1 januari - tellerstand vandaag) wordt als waarde  getoond bovenaan in de dichtgeklapte grafiek In de maand-grafieken worden de dag-verbruiken samen met de energiekosten getoond. Bemerking:
 1. - MEMO leest telkens dezelfde Modbus registers uit, dus wanneer de energiemeter in 3P3 modus staat wordt het vermogen  en stroom van fase 2 als nul weergegeven. Dit betekent niet dat de meter fout meet enkel dat de registers stroom en vermogen verkeerd worden uitgelezen. Werken zonder software geeft ook een paar beperkingen.
 2. - Als de meter omgekeerd is aangesloten dan is het vermogen negatief en dit wordt als vermogen=nul weergegeven in de webserver.
 3. - Bij calorimeters zijn de meetwaarden : vertrek-en retour temperatuur, debiet, vermogen en daarnaast de 2 tellerstanden  met verbruik heating en verbruik cooling. Eventueel kunnen 2 sanitaire watertellers worden gekoppeld waarvan dan debiet en waterverbruik worden gelogd en weergegeven in de grafieken.
 4. - Idem bij een mono-fase meter ( type EMM.120 of EMM.220) komt onder subadres '0' de IMPORT grafiek en onder subadres '1' , bij de 2de fase zogezegd, de EXPORT grafiek. Spanning , stroom, en vermogen staat dan onder subadres'0'.
  [full_width] Figuur. In onderstaande figuur is enkel daggrafiek Fase 1 opengeklapt. Op de curves zie je spanning, stroom, vermogen van fase 1 , de blauwe grafiek toont het uurverbruik over de 3 fasen samen, berekend als het één-uur-verschil tussen telkens twee opeenvolgende meterstanden uitgedrukt in kWh.
 • - De grafiek-header van fase 1 toont : actueel vermogen fase 1, dag-verbruik IMPORT  over de 3 fasen van middernacht tot nu, jaarverbruik IMPORT over de 3 fasen vanaf nieuwjaar tot nu.
 • - De grafiek-header van fase 2 toont : actueel vermogen fase 2, dag-verbruik EXPORT  over de 3 fasen van middernacht tot nu, jaarverbruik EXPORT over de 3 fasen vanaf nieuwjaar tot nu.
 • - De grafiek-header van fase 3 toont enkel actueel vermogen fase 3.
[/full_width]  

Hoe kan ik firmware van webserver en modules upgraden?

Een webserver upgraden  kan ofwel softwarematig via de configuratiepagina ofwel hardwarematig via de drukknoppen op de webserver. In onderstaande video tonen we je hoe het moet via software.

Hoe hardwarematig de MEMo2 webserver upgraden of resetten?

Een webserver upgraden  kan ofwel softwarematig via de configuratiepagina ofwel hardwarematig via de drukknoppen op de webserver. Met deze drukknoppen kan je trouwens ook de webserver resetten ( bvb. paswoord vergeten) of  een factory reset doen omdat je de database wil wissen: [one_fifth][/one_fifth][four_fifth_last] Op de webserver vind je bovenaan 2 drukknopjes ( SW1 :Reset en SW2: Clear) en met deze 2 toetsen zijn er 4 combinaties mogelijk:

Drukken toetsen tijdens het runnen: UPGRADE
 • Toets SW1: Upgrading Javascript en CSS.: Op de knop drukken tot de LED continu blijft branden en dan pas loslaten. Het upgrade-proces niet onderbreken tot de webserver terug een hart-beat heeft.
 • Toets SW2: Upgrading firmware Webserver WS500/WS.502 : Op de knop drukken tot de LED continu blijft branden en dan pas loslaten. Het upgrade-proces niet onderbreken tot de webserver terug een hart-beat heeft.
Drukken toetsen tijdens het opstarten spanning: RESET
 • Toets SW1: wissen volledige database, IP‐adres reset, login en password
 • Toets SW2: reset IP‐adres en password.
[/four_fifth_last]  

A: UPGRADE WEBSERVER VIA HARDWARE:

Wanneer moet je via hardware upgraden? Ontdekt je fouten op de website, of is er geen enkele toets die nog reageert, zelfs na ‘refresh page’, dan is er mogelijk een fout geslopen bij het inladen van het script/style. Je hebt dus geen mogelijkheid meer om via de settings pagina te upgraden. Je kan dan manueel opnieuw het javascript downloaden van de 2‐WIREserver door te drukken op toets SW1 (links, kortst tegen de voedingsconnector) en blijven drukken tot de linkse led continue brandt. Dan pas loslaten toets. Nu moet de led 15 tot 20 seconden blijven branden en nadien weer uit gaan. Als dit in orde is, dan doe je met de rechtse drukknop (toets 2) net hetzelfde: blijven drukken tot het flashen stopt en beide leds continue branden, dan pas loslaten toets. Nu moeten de leds ook 15 tot 20 sec branden en nadien begint de rechtse led heel snel te knipperen. Nadien zal de led een 3tal seconden continue branden en dan uit gaan. Alles oke !!! Wanneer deze zaken gebeuren zoals beschreven, probeer dan opnieuw ‘refresh page’ en log in. Op de pagina configuration/settings kan je nog even testen naar de firmware versies.  

B: FACTORY RESET: Wissen volledige database, reset IP‐adres en password:

Toets 1 (SW1=reset, links, kortst tegen voedingsconnector) Procedure: Spanning van de MEMo webserver  uitzetten, 5 seconden wachten, toets 1 ingedrukt houden, spanning aanzetten en blijven drukken zolang de led blijft knipperen, de toets pas loslaten als de led continu begint te branden. De erop volgende wis‐procedure kan ca 60 seconden duren, en de MEMo is pas klaar als de led uit gaat. Belangrijk: Na een "FACTORY RESET" kan het zijn dat je een blanco scherm krijgt  en dus is het aangewezen om de bovenstaande procedure "UPGRADE WEBSERVER VIA HARDWARE"  ook uit te voeren ( SW1 ; CSS + Javascript  upgrade, SW2: firmware  upgrade)

C: RESET : IP‐adres of paswoord vergeten:

Toets 2 (SW2 Clear, volledig rechts): Procedure: Spanning van de WS500/WS.502 uitzetten, 5 seconden wachten, toets 2 ingedrukt houden, spanning aanzetten, en blijven drukken tot de led begint te knipperen. Blijf nog een 3tal seconden drukken tot de led stopt met knipperen en laat dan de toets los. De wis‐procedure kan ca 3 seconden duren, en de MEMo is klaar als de led uit gaat. Je moet nu ‘surfen’ naar het standaard IP‐adres: 192.168.0.123:8080 en login, password zoals beschreven in de handleiding in deel 8 ofwel het IP adres vinden en eventueel aanpassen via de IP serverscanner ( zie /producten/).  

D: UPGRADE MODULES:

De modules PC.080, EC.441 , RG.016, ... kunnen enkel vanuit de webserver worden geüpgraded. ( Zie ook FAQ : Hoe kan je de webserver softwarematig upgraden?) Procedure:
 1. in de webserver naar de pagina "Configuration/settings/ " gaan en op knop "firmware versions " drukken  en dan op "download" drukken, de firmware van alle type modules wordt gedownload.
 2. vervolgens in de webserver naar de pagina "Configuration/modules"  gaan , de bewuste modules selecteren via de dropdown en "UPGRADE " toets drukken, er verschijnt een rode  schuifbalk en 10 seconden later krijg je de bevestiging  van de versie op de groene balk en de module is ge-update.
   

Welke webbrowser gebruiken voor de 2-wire webserver WS.500?

[one_fourth]netwerk[/one_fourth]De 2-wire webserver WS.500 wordt via de RJ45 connector verbonden ofwel rechtstreeks op de pc, ofwel op de router welke dan gekoppeld is met de pc en mogelijks met het internet.     [one_fourth]serverscanner[/one_fourth]   Via de server scanner, een gratis softwareapplicatie (downloaden via de 2-wire website) vind je het IP-adres van je webserver. Het gevonden IP-adres en poort nummer 8080 typ je in de webbrowser (voorbeeld: 192.168.1.141:8080) en zo kom je terecht op de inlogpagina van je webserver.     Internetverbinding: De webserver heeft geen internetverbinding nodig tenzij voor firmware updates, emailnotificatie en ftp-cliënt functionaliteit. De PC of tablet heeft normaal gezien enkel bij de eerste opstart een internetverbinding nodig en dat om de nodige grafieken te kunnen inladen in zijn cache.   Webbrowsers: De webpagina’s in de webserver bevatten html, javascript en css code. We testen onze code op de meest populaire webbrowsers:

 • Google Chrome: aanbevolen browser
 • Internet Explorer: Meerdere malen klikken op zelfde button werkt niet! (vb. bekijken grafieken, 1e klik = dag, 2e klik = maand, 3e klik = einde grafiek)
 • Mozilla: alle functies schijnen te werken
 • Android-tablets: Geen ‘background’ weergave van de pagina
 • Safari: Subtotalen exporteren naar Excel/Json: wordt niet ondersteund door Safari – IPad!
  Andere problemen gemeld door gebruikers: Wijzigen IP-adres naar DHCP: indien DNS-adres niet correct werkt, wordt er geen nieuw IP-adres toegekend en ‘hangt’ de webserver. Aanbevolen DNS-adres: 195.130.131.2 (bij Telenet werkte 192.168.0.1 niet)  

Hoe kan ik mijn stookolieverbruik gaan meten?

De module PC.080 heeft 8 en de EC.441module heeft 4 ingangen welke allen als puls-tijd meter (Mode Timer) kunnen gebruikt worden. Het exact meten van puls-tijden is vooral nuttig bij toestellen met een constant verbruik (vb meten mazoutbrander met een gekend uur-verbruik, verlichtingskring met een vast vermogen…). Om te weten of een circuit al dan niet stroom verbruikt kan je gebruik maken van onze stroomspoel met puls uitgang CS-400 welke over de voedingsdraad naar een constante verbruiker zit. De puls-tijd uitgang op deze CS.400 module wordt vervolgens aangesloten op een vrije puls ingang van de EC.441 of de PC.080 module en deze berekent aan de hand van de aan-tijd het uur-verbruik. Bij kleine stroomverbruikers (<0.5A) is het moeilijker om de stroom te meten en kunnen we dan als alternatief gebruik maken van de spanningssensor VS.230 met pulsuitgang om verbruikstijden te meten. Als we weten dat onze mazoutbrander bvb 4200 milli-liter stookolie verbruikt per uur dan kunnen we door het exact meten van de werkingstijd in 1 uur, het uur verbruik aan stookolie, met een zekere foutmarge natuurlijk, gaan berekenen en loggen in de webserver. Beide modules CS.400 en VS.230 zijn 2-wire producten en deze vind je terug op deze site. [one_fifth][/one_fifth][one_fifth_last][/one_fifth_last]  

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.