Aansluiten en instellen EMM.630 CT MID

Er zijn toch wel wat aandachtspunten bij het aansluiten van een 3 fase meter met stroomspoelen.

Keuze van de juiste spoel:
EMM.630 CT MID is instelbaar met 1A of 5A als secundaire stroom, de primaire stroom kiest men in functie van de meetstroom. Om nauwkeurig te meten ligt de meetstoom tussen 20% en 120% van de CT waarde. Voorbeeld meetstroom ca . 35A , kies spoel 100A/1A of 100/5A spoel. Bij meetstromen << 20% loopt de fout al snel op( Zie FAQ D2), kies dan kleinere spoelen of bij kleine vermogens waar heel nauwkeurig dient gemeten, overweeg te werken zonder spoelen(EMM.630 MID). Het shunt meetprincipe (directe stroomdoorgang) werkt immers ook bij kleinere stromen zeer nauwkeurig.
Aansluiten:
  • Spanningstoot vermijden: eerst spoelgeleiders aansluiten op de meter, pas dan spoel om stroom voerende geleider clipsen!! Stroomspoel plaatsen enkel door vakbekwaam elektro-installateur!!! Veiligheidsbril dragen bij iedere handeling met de spoelen!!
  • Voeding meter: De meter wordt 230Volt afgezekerd gevoed op klem 5(Neuter) en klem 6(Fase)
  • Stroomspoel en referentiespanning: De meter dient zowel voor 380V+N als voor 3x23O instelbaar via het display. Bij 3x230V zijn er slechts 2 CT nodig want want I2 wordt berekend I1+I2+I3=0. Een gevolg is dat bij een 3P3 net stroom en vermogen niet wordt gelogd in MEMo3.
  • Belangrijk dat men exact het aansluitschema volgt, de gemeten referentiespanning en de gemeten stroom MOETEN op dezelfde fase zitten: ALTIJD uittesten met voltmeter: Voltage tussen geleider referentiespanning L1 en geleider stroomspoel L1 moet NUL zijn, anders is de meting fout. bvb. Bij 3P4 aansluiting: Op klem 4 wordt spanning L1 gemeten, op klem 19 en 20 wordt de stroom L1 gemeten
  • Polariteit: via display toets “P” polariteit checken, indien negatief vermogen (Watt) of negatieve PF dan spoel openen en omdraaien, tenzij er injectie door zonnepanelen zou zijn!
[one_fourth] [/one_fourth] [three_fourth_last]
 
Configuratie op het display:
Om fraude te vermijden kan bij de EMM.630 CT-MID het type spoel maar éénmaal worden ingegeven, foute ingave= wegwerp meter:
  • Secundaire stroomsterkte van de spoel: 1Ampere of 5Ampere: voorbeeld met 5A: SET Ct2 5
  • Vermenigvuldigingsfactor = verhouding primaire/ tot secundaire stroomsterkte van de spoel, Vb. 100A/5A=20 dan wordt hier: Ct rATE 0020
Ingeval Rogowski: CT1 moet op 1kA worden ingesteld [/three_fourth_last]   In onderstaande film tonen we de configuratie voor een 100A/1A spoel. Dus hier SET Ct2 1 en Ct rATE 0100  

Hoe nauwkeurig kan je meten met een stroomspoel?

De EMM energiemeters zijn alle geijkte meters met een hoge meet-nauwkeurigheid. De meters met extra MID aanduiding zijn geijkt onder toezicht van een erkend keuring organisme (SGS) en zijn geschikt voor afrekening van energiekosten. De meetfout tov de verschillende gemeten variabelen en verbruiken vind je terug in de Engelstalige handleiding bij de online product fiches. [one_third] [/one_third] [two_third_last] [/two_third_last] [one_half]Bij meters met stroomtangen heb je naast de meetfout van de meter ook nog de meetfout van de gekoppelde spoel, beide meetfouten men bij mekaar moet optellen. De meetspoelen uit onze prijslijst zijn klasse 0.5 (of klasse 1) en hebben een meetfout van +-0.5% (of +-1% bij klasse1) bij gebruik in 20 tot 120 percent van het nominale meetbereik van de spoel. Met andere woorden, indien de te meten stroom kleiner is dan 20% van de nominale stroom van de spoel, betekent dat de afwijking groter is dan deze 1%. Zeker in het bereik <5% van de nominale stroom kan de procentuele meetfout heel sterk oplopen, zoals je kan aflezen in onderstaande grafiek,  vandaar de reden waarom het belangrijk is om de meetspoel te kiezen in functie van de te meten stroom. Ook de cos phi van je installatie heeft grote invloed op de meting. [/one_half] [one_half_last][/one_half_last]  

Tellerstanden op het display van de EMM.630 serie

Met de EMM.630 MID kunnen een 40-tal waarden worden gemeten waaronder ook 6 tellerstanden: 1. Import actieve energie in kWh 2. Export actieve energie in kWh 3. Totale actieve energie door de meter= import+export in kWh 4. Import reactieve energie in kVAh 5. Export reactieve energie in kVAh 6. Totale reactieve energie door de meter= import+export in kVAh Opgelet: • onderstaande meterstand als volgt uitlezen: 0000 0314,14 kWh Dus de 2 getallen achter mekaar plakken!! • In onze loggers worden beide kWh tellerstanden, import en export  apart gelogd • Om een (Belgische ferraris) terugdraaiende tellerstand te kennen moet men in feite gewoon het verschil nemen: import – export= terugdraaiende meter [full_width] [/full_width]

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.