Wie kan ReMI voor mij installeren?

Elke recent aangekochte warmtepomp of warmtepompboiler is voorzien van 1 of 2 smart-grid ready contacten. Door bijvoorbeeld één of twee conventionele aan/uit lichtschakelaars aan deze smart-grid ready contacten te koppelen, zou je zo handmatig een voorgeprogrammeerde stand zoals low, eco, normal of boost kunnen oproepen  zonder de interne werking van de warmtepomp of warmtepompboiler te verstoren. Je zou deze nu deze handmatige schakelaar kunnen vervangen door een klok-tijdschakelaar. Hiermee zou je bijvoorbeeld je boiler 's nachts op het voordelige tarief laten opwarmen. Maar nog beter is om de twee relaisschakelaars van een ReMI-module aan te sluiten op deze smart-grid ready contacten. Op de configuratiepagina van de ReMI-module kun je dan zelf eigen logica instellen om deze contacten automatisch te schakelen op basis van de klok, injectie, kwartiervermogen, of een combinatie van deze parameters. Kortom, je kunt de schakeling optimaliseren volgens jouw voorkeuren en de effecten ervan 'live' opvolgen in de verbruiksgrafieken. Het doel van deze slimme schakelaar is onder andere om het overschot aan zonne-energie in de verwarming te benutten. Vaak krijgen we de vraag wie dit voor de gebruiker kan installeren. De meest geschikte persoon hiervoor is volgens ons degene die het onderhoud van je warmtepomp of warmtepompboiler uitvoert. Deze persoon weet hoe hij de standen low, eco, normal, boost moet instellen in de WP, WPB  en kent de juiste aanklemmen van de smart-grid ready contacten.  Met de gekoppelde ReMI-module krijgt ook hij snel inzicht in de goede werking van de warmtepomp. Inderdaad, niet iedere installateur is vertrouwd met de ReMI-module of weet hoe hij ReMI moet verbinden met wifi en optimaal configureren. Daarom hebben we enkele videohandleidingen online beschikbaar gesteld. Zelfs voor iemand met beperkte kennis van pc's of smartphones is het configureren eenvoudig en kan het worden gedaan vanaf elke smartphone, tablet, pc of Mac. Het is zeker niet ingewikkeld, en bij de tweede installatie zal het proces aanzienlijk soepeler verlopen.      

ReMI logica weetjes

[full_width] [/full_width] In de online handleiding bij de ReMI product fiche staat de werking van de ReMI logica uitgebreid omschreven. In deze FAQ willen we een paar "weetjes" kort herhalen.

 • - ReMi heeft 16 logkanalen( of ingangen)  CH1 tot CH16, en dit kunnen logkanalen zijn komende uit de P1, via Modbus meters, MQTT waarden uit een andere logger, MQTT pluggen, pulsen ingangen, ... . Naast deze 16 ingangen zijn er dan 4 relais/solid-state uitgangen R17, R18, R19, R20
 • - ReMI heeft ook nog 4 instelbare weekklokken welke in de logica kunnen worden verwerkt.
 • - Via eenvoudige if-then-else logica op basis van meetwaarden uit de 16 ingangen kan men de 4 relaisuitgangen en/of de PLUGGEN ingangen (MQTT Plug) slim laten schakelen.
 • - de verschillende Kolommen:
  • + Bij CHANNEL kiest men een logkanaal
  • + Bij TYPE kiest men een gemeten parameter van dat logkanaal (power, Tp temperature, voltage,...)
  • + Bij COMPARE VALUE wordt de gemeten parameter elke minuut vergeleken met een ingestelde COMPARE VALUE.  De DIFF is het differentieel of bvb het vermogen van het te schakelen toestel. In bovenstaand voorbeeld (lijn 1) wordt de logica WAAR bij 1501 Watt injectie, en ONWAAR zodra de gemeten waarde beneden VALUE -DIFF waarde = 99 Watt  zakt. OPGELET: Gebruik GEEN negatieve getallen of GEEN negatieve resultaat voor VALUE -DIFF!!
  • + Delay On: Pas als de voorwaarde WAAR blijft gedurende deze tijd zal de uitgangen schakelen
  • + Delay Off: Als de voorwaarde ONWAAR blijft gedurende deze tijd zal de uitgangen schakelen
  • + Output Channel: Hier kiest men uitgang R17, R18, SS 19, SS20 op de ReMI module of een logkanaal 1..16 wat ingesteld staat als MQTT plug In ons voorbeeld is er een logica welke R17 ON zet en is er een tweede logicalijn om R17 OFF te zetten. Met FOLLOW wordt de plug 11 ON als de logica  gedurende 3 minuten WAAR is en wordt plug 11 OFF als injectie gedurende 1 minuut minder is dan 300 Watt
 • - In de kolom 'Logic Overrule kan met de uitgang of plug manueel ON, of manueel OFF, of op LOGICA zetten waarbij de kleur van de logica knop:
   • + Rood= AAN= WAAR
   • + Groen= UIT= ONWAAR

LET OP: De kleur van de logicaknop bepaalt dus NIET fysieke stand van het relais. De relais status zie je op het ledje R1 en R2 van de module.

Logica wordt elke minuut regel na regel uitgevoerd , dwz dat de laatste regel de status van de uitgang zal bepalen. Een relais kan tegelijk WAAR en ONWAAR aangestuurd worden maar dan is de laatste regel bepalend voor de stand van het gekoppelde relais. Je kan beste je logica altijd even uittesten door met de meetwaarden wat te spelen.    

MQTT Back-up van de LoWi3/ReMI configuratie

Als MQTT is geactiveerd in LoWi3 of ReMI dan kan men een backup van de configuratie opslaan in de cloud.

 • Backup maken: "BU CONFIG" aanvinken en dan saven en bevestigen met paswoord "adminLOWI" of "adminREMI"
 • Backup terugplaatsen: klikken op het Saturnus icoontje en bevestigen met paswoord "adminLOWI" of "adminREMI"
[one_half] [/one_half][one_half_last] [/one_half_last]

Batterij sturen mogelijk?

Vraag: Ik heb een 11kW installatie met 3fase hybride omvormer en een 11kW batterij. Ik heb interesse in ReMi om het management te regelen van toestellen en boiler, maar ik zie nergens info over de meting en sturing van batterijlading in jullie systeem. Zie ik iets over het hoofd of zit de batterij niet mee in de logica van ReMi? Mogelijk antwoord? ReMI kan inderdaad niet rechtstreeks ingrijpen in de sturing van sommige toestellen gewoon omdat deze dat niet toelaten en omdat ze geen smartgrid ready ingang hebben zoals bvb bij warmtepompen. Dus het moet op een andere manier. Bedoeling is dat een batterij(sturing) gaat opladen van zodra er  injectie is? Dus bij veel zon is de batterij om 10...12 hr opgeladen, en op dat moment kan ReMI  overnemen. Men zou dus de ReMI relais een "delay ON" meegeven van bv 10 minuten. Dus als de batterij tegen de middag is opgeladen, komt er opnieuw injectie beschikbaar  en 10 minuten later zal het relais/plug op de REMI aangaan en wordt het gekoppelde toestel gestuurd op injectie. [full_width][/full_width]  

Kan ik met ReMI loadbalancing toepassen op mijn laadpaal?

Een laadpaal met 'loadbalancing'-modus meet actueel totaal verbruik (en injectie) van de woning/gebouw via de P1-poort of een extra energiemeter en past dan voortdurend de laadstroom aan op basis van dit gemeten verbruik. Dit zorgt voor een snelle oplading van de auto('s) en voorkomt dat de hoofdzekering wordt uitgeschakeld door overbelasting. In de 'SOLAR'-modus kijkt deze EV-sturing naar de gemeten injectie en zal de auto proberen op te laden met zonne-energie. En als er meerdere laadpalen zijn, wordt de beschikbare laadstroom logisch verdeeld over de verschillende laadstations volgens de instelling van de EV sturing. We hebben even overwogen om aan ReMI een soort domotica-functionaliteit te koppelen, waarbij ReMI deze voorinstelling (LOADBALANCING/SOLAR/...) kan activeren of overnemen op basis van gemeten verbruiken, energietarieven, enz. in de woning. Echter, we denken dat het beter is om deze product specifieke instelling via de EV APP, of EV display en de bijbehorende laadpaalbesturing te laten verlopen. ReMI en 'loadbalancing' laadpaal Om ReMI alsnog te gebruiken in combinatie met een laadstation, laten we de 'slimme' laadpaal zichzelf schakelen op basis van het gemeten verbruik of de gemeten injectie, terwijl we de 4 ReMI relaisuitgangen via instelbare ReMI logica laten schakelen NIET op totaal verbruik of injectie maar wel bijvoorbeeld op het vermogen van de omvormer, op het verbruik van de laadpaal, op weekklok, op kwartierpieken, op energietarieven, enz… Op deze manier kunnen beide sturingen mekaar niet gaan tegenwerken en kun je in de ReMI logica prioriteit geven aan EV of aan de woning, en toch los van de EV sturing. Onafhankelijk van de laadpaalbesturing worden zo de ReMI-contacten gebruikt om te koppelen naar de slimme energie-ingang van bijvoorbeeld een warmtepomp, boiler of accumulatieverwarming. En door te spelen met 'delay ON' en 'delay OFF' kunnen we dan prioriteiten instellen voor het opladen van de auto of het verwarmen van de woning, wat het eigenverbruik van zonne-energie verhoogt en piekvermogen vermijdt. Bijvoorbeeld: De boiler mag enkel opladen tijdens nacht( klok of tarief) of op injectie,  EN NIET als de EV oplaadt (verbruik meter op de laadpaal plaatsen). ReMI en 'basic' laadpaal Heb je toch gekozen voor een basic laadpaal zonder loadbalancing-functionaliteit, maar met bijvoorbeeld een '2-standen' (low/boost) en een bijbehorend ingangscontact, dan zou je dit kunnen schakelen met een contact van ReMI. Je kunt dan bijvoorbeeld de 'BOOST'-stand activeren bij veel zon, de 'LOW'-stand bij piekverbruik, en dit eventueel combineren met energietarieven en/of een tijdschema. Op deze manier gebeurt de aansturing van de laadpaal via zijn "smartgrid " ingang, een beetje zoals bij verwarming-sturing.

Hoe ReMI upgraden manueel of via de setup?

In de ReMI setup pagina kan je de versie van je ReMI module aflezen. De versie is een omgekeerde datum, vb 22.05.15.3 betekent dat deze firmware de 3de versie is van 15 mei 2022. Actuele versie: v23.9.2.1 [one_half][/one_half] Belangrijk bij elke upgrade is :

 • Er MOET een goede en stabiele WiFi ontvangst zijn, WiFi signaalsterkte kan je aflezen bij RSSI. In het voorbeeld is deze -75dBm en dat is net nog OK , vanaf -80dBM en hoger is WiFi te zwak voor upgrade en voor goede werking van de ReMI.
 • Er MOET verbinding zijn met het internet, enkel als het NTP vakje groen kleurt is er internet.
Eenmaal dit OK kan je ReMI gaan upgraden en dat kan op 2 manieren. Beide methoden geven hetzelfde resultaat.
Upgrade via de setup pagina:
Selecteer "START" en bevestig met wachtwoord 'adminREMI' . ReMI start nu een proces van downloaden, installeren en rebooten en toont dit door een tijdsbalk. Geef ReMI de tijd om te upgraden : Gedurende dit proces welke tot 1-2 minuten kan duren mag je de ReMI niet loskoppelen. Na de upgrade verschijnt 'READY' bij de STOP/START knop en de actuele versie wordt getoond.
Manuele upgrade via de switch op de ReMI module:
Als je ReMI gekoppeld zit met WiFi én met internet, dan kan je dit vaststellen doordat de LED elke  5 seconden even oplicht (heartbeat of hartslag led) en dan kan je gaan upgraden. De upgrade activeren doe je door ca. 5 seconden op de switch te drukken tot de LED constant brandt en dan loslaten. ReMI start nu een proces van downloaden, installeren en rebooten en gedurende dit proces welke tot 1-2 minuten kan duren mag je de ReMI NIET loskoppelen. Geef ReMI de tijd om te upgraden. Zodra je terug een heartbeat hebt is de upgrade uitgevoerd. We tonen het nog even in onderstaande video:   BETA versie: Naast de publieke firmwareversie is er ook een BETA versie beschikbaar. Deze BETA versie kan voor onze ontwikkelaars interessant zijn om  bepaalde functionaliteiten in the field te testen vooraleer deze publiek online komen. Om zelf een BETA versie te testen moet je eerst ReMI gaan upgraden  via de SETUP of manueel via de SWITCH zoals hierboven beschreven. Na de upgrade zie je dan in de SETUP pagina BETA VERSION staan met daarnaast een blauw vinkje. Als je deze aanvinkt en nog eens upgrade dan kom je in de BETA versie. Als je nu de pagina RELOAD en het vinkje blijft staan dan zit je in BETA. Eventueel nog eens proberen als het niet onmiddellijk lukt. Terugkeren naar de publieke versie kan dan door UIT te vinken en opnieuw te upgraden. Na RELOAD pagina is het blauwe vinkje dan verdwenen.

Schakelen op berekend kwartiervermogen en op gemeten kwartiervermogen

Schakelen op berekend  kwartierverbruik uitleggen kan het beste via een voorbeeld: Een mogelijke logica zou als volgt kunnen zijn: IF IMPORT H peak <4000Watt  THEN R17=ON ELSE R17=OFF In ReMi ziet dat er dan zo uit:     Aan de hand van de tellerstanden uit de digitale meter berekent ReMI elke 5,10,15 minuten het verbruik in Wh en bij elke kwartierovergang wordt de Wh verbruiksteller terug op nul gezet. Dit berekend verbruik x4 om aan het kwartiervermogen in Watt te komen. Zie Excel voorbeeld. Elke 5’ wordt dit kwartiervermogen vergeleken met de ingestelde peak ( 4000Watt). Als de logica WAAR is schakelt het contact AAN anders schakelt het contact UIT (=follow).   Piekverbruik zichtbaar maken Je kan het berekend kwartiervermogen ook zichtbaar maken in de grafieken door in de setup aan te duiden voor welke kanalen je dit wil. Kwartiervermogen visualiseren kan enkel in de ReMI en MEMo3 webserver. [one_half]   [/one_half]  [one_half_last][/one_half_last] Een andere mogelijkheid om piekverbruik visueel te maken is de LeON of THEo usb stick.  Hierin kan je een drempel instellen op vermogen en van zodra je dit vermogen overschrijdt flasht de RGB led ROOD (dagtarief) of BLAUW (nachttarief). Zo  krijg je tijdig een duidelijk zichtbaar alarm als je actueel verbruik te hoog zit en kan je te hoge piekverbruiken vermijden. Schakelen op gemeten kwartiervermogen uit de P1 poort De Belgische digitale meter registreert eveneens actueel kwartiervermogen. ReMI leest deze waarde continu uit en kan deze waarden in een kanaal loggen en weergeven. Via de logica kan zo een relaisuitgang of een smartplug om de minuut (en niet om de 5' zoals bij de berekende waarde) worden (uit)geschakeld op deze waarde.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.