LeON is een uitbreiding op LoWi, Wifi display van de digitale meter.
LoWi geeft via WiFi het actueel energietarief door naar LeON.
LeON welke zichtbaar opgesteld staat in de leefruimte, toont deze tariefstatus met zijn RGB LED waarbij:

  • ROOD: dagtarief
  • ROOD of BLAUW knipperend: piekverbruik met instelbaar drempelvermogen
  • BLAUW: nachttarief
  • GROEN of GROEN knipperend: injectie met instelbaar drempelvermogen

Er kunnen tot 4 LeON’s worden gekoppeld op één LoWi.

Praktisch voorbeeld:
In onderstaande configuratie registreren we o.a. het verbruik van een droogkast, een wasmachine en een vaatwas over een periode van een maand. Het gemiddelde dag-verbruik van deze drie toestellen samen bedraagt hier 7kWh, of 35% van het totale dag-verbruik. (zie Fig. hieronder)

  • Met een LeON module weet men exact wanneer energie, én gratis én groen wordt. 7kWh aan energieopslag met direct verbruik, een slimme batterij in USB stick formaat?
  • Met een LeON module weet men nu eindelijk wanneer het nachttarief begint.
  • Met een LeON module herkent men snel piekverbruiken.


Integratie met EnergieID

De 2-Wire energie monitors LoWi, MiLo en MEMo genereren elk hun eigen verbruiksgrafieken maar hebben daarnaast de mogelijkheid om de geregistreerde data periodiek op te laden naar een cloud platform. Zo’n koppeling kan om verschillende redenen nuttig zijn:

  • Extra functionaliteiten: benchmarking, streefdoelen instellen, centrale alarmen, gedetailleerde afrekening, rapportering …
  • Centraal (energie)beheer van gebouwen op verschillende locaties
  • Back-up

Met de koppeling tussen EnergieID en een LoWi of MiLo webserver kan je zo makkelijk je eigen woning of gebouw energetisch gaan vergelijken met andere soortgelijke gebouwen binnen je groep.