De ReMI webserver leest verbruiken uit de digitale meter, uit de gekoppelde modbus meters en uit zijn 2 pulsentellers. Alle gemeten verbruiken, historieken en kosten worden lokaal opgeslagen en vervolgens weergegeven via webbrowser vanaf elke smartphone, tablet of PC binnen het huisnetwerk.

ReMI heeft naast ingangen ook 4 relais uitgangen nl. 2 bi-stabiele relais contacten 16A/230V, en 2 solid state lowpower contacten. Deze 4 uitgangen kan men gebruiken om te koppelen met de smart energy ingang van de warmtepomp of de warmtepompboiler. Of deze kunnen dienen als vrijgavecontact voor de elektrische boiler of accumulatie verwarming.

Met de instelbare “lijn-logica” kan men deze 4 contacten aansturen op energietarief, opbrengst zonnepanelen, piekverbruik,… en/of op weekklokken.

Inderdaad, ReMI vervangt niet alleen de vroegere schakelklok naar nachttarief maar stuurt verwarming, huishoudtoestellen,… naar maximaal eigenverbruik aan zonne-energie, en houdt rekening met netbelasting (piekverbruik).

Het “logica-effect” kan je vervolgens gaan opvolgen want ReMI geeft real-time en historisch inzicht in de grote verbruikers.

Fig. ReMI heeft 4 uitgangscontacten. In bovenstaand voorbeeld schakelt de boiler (relais17) op zonne-energie of op nacht-tarief. De smartplug(4) schakelt uit bij te hoog piekverbruik
Fig. Bedoeling van ReMI is o.a. om het eigenverbruik aan zonne-energie te verhogen. In bovenstaand voorbeeld komende van 22% eigenverbruik en nu met ReMI naar 53 % in de zomermaand augustus. Het resultaat is verschillend voor elke installatie maar altijd duidelijk zichtbaar.

Premie SEW via Fluvius

De premie Sturing Elektrische Warmte is bedoeld voor de automatische sturing van elektrische accumulatieverwarming, boiler, warmtepompboiler of warmtepomp.

Voor Fluvius vermijdt deze premie dat er belangrijke investeringen nodig zijn in de piekcapaciteit voor elektriciteitsproductie en in de netversterking om verbruikspieken op te vangen.

Voor de residentiele installatie zorgt de sturing ervoor dat het energieverbruik verschoven wordt naar perioden van hernieuwbare energie productie (bv. zonnepanelen) om zo het eigen gebruik te verhogen, of naar perioden met een lage marktprijs.

De alles-in-één ReMi webserver en de modulaire MEMo3 webserver komen beide in aanmerking voor de Fluvius SEW premie.

Meer informatie en de juiste voorwaarden voor deze premie kan u hier vinden


ReMI op Android,
of Windows, of IOS, of Alexa, of…

ReMI is een datalogger-webserver. Met de webbrowser surf je naar je lokale energiewebsite in de ReMI module. Je hoeft dus geen app of software te installeren, enkel éénmaal de koppeling maken met het huisnetwerk en elke bewoner krijgt ‘live’ inzicht op verbruik.


ReMI uitbreiden

ReMI is een alles-in-één monitor én schakelaar maar met een paar mogelijke uitbreidingen:

P1 Hub: tot 3 ReMI’s op één digitale meter
Met de optionele MQTT licentie koppelt men ReMI via internet met:

  • THEo usb stick, actuele energietarief en luchtkwaliteit
  • WiFi plug, meten en schakelen (beschikbaar Q4-2021)
  • of met 2-WIRE dataloggers op andere locaties( LoWi3,ReMI,MEMo3)
fig. Een overzicht van mogelijke koppelingen

ReMI tutotials

Digitale meter, energiemonitor, eigenverbruik verhogen, piekverbruik vermijden,… Klinkt allemaal heel ver weg voor de doorsnee installateur.

Nochtans, de drempel is klein. Eén alles-in-één ReMi bestellen bij de groothandel, de ReMI tutorials overlopen, aansluiten op je digitale meter, de relais verbinden met de aan te sturen toestellen en je bent vertrokken.


REL.44, een modbus-slave variante op ReMI

De REL.44, een firmware variante op de ReMI, is een ‘Modbus slave’ i/o module. Deze module wordt gekoppeld met eender welke Modbus master, als Modbus relais, maar ook als P1 naar Modbus en/of als puls naar Modbus interface. De lijst met Modbus registers vind je terug op de 2-WIRE website.

Zo ook kunnen meerdere REL.44 modules, bedraad via Modbus met een MEMo3 worden gekoppeld, en vandaaruit geconfigureerd en logisch aangestuurd op injectie, piek, tarief,…